👨‍💻 says via jeffcanoy: minsan, kailangang buksan ang pag-iisip. at huwag matakot na malaglag ang utak mo. dahil hi… ping.fm/Yxt11 👉