I will post in the vernacular. Ito ang isa pagkakataon na pumayag ako sa kahilangan ng aking boss na mag-duty sa isang weekend… at sa gabi pa! Pinagbiyan ko naman para matapos na ang proyektong ito na kumakain ng malaking panahon at pagod. Gusto kong maiba naman.

Ok, I will go to work now.