👨‍💻 says tensou sentai goseiger. latest incarnation of the sentai. ending theme: Tensou Sentai Goseiger u5929u88c5u6226u968au3000u30b4u30bbu30a4u30b8u30e3u30fc ED(HD) 👉