👨‍💻 says matutuwa si Duday sa ASAP ngayon. They are giving tribute to Britney. Parang nakita ko na ito sa Glee. 👉