Replied to

“Panalangin sa Pagiging Bukas Palad” still gives me goosebumps.