got tagged by silverhakai

Name five of life’s simple pleasures that you like most, then pick five people to do the same. Try to be original and creative and not use things that someone else has already used.

1. Maligo sa ulan… sa bukid.
2. Matulog sa hapon… habang malakas ang ulan (ngunit hindi bumabagyo).
3. Magbasa ng libro… sa duyan… sa ilalim ng puno.
4. Kumain ng pancit bihon… habang nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan (ok din kung si ate lang).
5. Manood ng paglubog ng araw… sa beach (mag-isa o kung may kasama… dapat masarap kakwentuhan).

tagging: angelinajologs, dekya, slvrdlphn, maigaray, dementedwitch