👨‍💻 says ang Heroes parang Sliders, first 23 episodes ang pinakamagandang episodes.

https://www.youtube.com/watch?v=tfY4iGsSMK0
Sliders Season 1 Opening Credits