0 thoughts on “Kung nagbayad ng tax ang isang Pilipino para sa ibang bansa, ang ibibigay na lang pala sa BIR ay documentation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *